Du är här

En inventerares perspektiv

torsdag, december 12, 2019

Svensk Fågeltaxering har som uppgift att producera populationskurvor som visar hur det går för Sveriges fåglar. Vi försöker även genom forskningsinstaser försöka förklara varför det går som det går. Allting börjar dock med att massor av frivilliga fågelkännare runt om i landet packat en matssäck, satt på sig oömma och kanske varma kläder, och gett sig ut i kända eller okända marker för att räkna fåglar. Detta är fundamentet för hela vår verksamhet och vi är ytterst medvetna om vilka fantastiska insatser som görs. Trots det är det inte så ofta som denna sida av vår verksamhet syns mer publikt. I det senaste numret av Fåglar i Uppland har en av våra inventerare, Debora Arlt, skrivit ner sin upplevelser från en standardrutt i Uppland. Du kan läsa om hennes fantastiska morgon här.