Du är här

EBBA2 - en ny Europeisk fågelatlas

fredag, oktober 23, 2020

Ledd av den Europeiska fågelövervakningsorganisationen European Bird Census Council har ungefär 120 000 ornitologer i Europa de senaste åren bidragit med nya data till en ny atlas över Europas häckande fåglar. Resultatet är en bok med namnet "European Breeding Bird Atlas 2" (EBBA 2). Dess föregångare kom ut 1997. EBBA 2 är ett av de största "citizen science" projekten om biodiversitet någonsin. Europas ornitologer har i princip besökt alla Europas hörn, vilket inneburit att heltäckande data från framför allt östra Europa för första gången finns tillgängliga. Det finns både klassiska atlasdata (om en art påtrffats "säkert", "troligen" eller "möjligen" häckande) samt faktiska populationsuppskattningar (antal par per 50 km x 50 km). Boken lanseras den 3 december 2020 men kan redan nu beställas från det utgivande förlaget Lynx.   Länk till Lynx.

Exempel på karta i boken (vilken art det är avslöjas sist i denna nyhet):

Flera länder i Europa passade på att genomföra sin första atlas (eller andra eller tredje) i samband med EBBA 2. Information till EBBA 2 från Sverige kommer från data rapporterade på Artportalen, samt data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Dessa data har sammanställts av en arbetsgrupp från Svensk Fågeltaxering och Artdatabanken. Författarna till boken Fåglarna i Sverige (Ottosson m.fl. 2012) stöttade atlasarbetet i Ryssland med en stor del sina författarersättningar medan Birdlife Sverige har stöttat det övergripande arbetet med EBBA 2.

 

Arten är Sylvia nisoria (höksångare)