Du är här

Dags för nattrutterna 2020

fredag, februari 28, 2020

Den första mars drar årets nattruttssäsong igång. På nattrutterna räknar vi kvälls- och nattaktiva fåglar, däggdjur och från förra året även ljudligt lekande grodor och paddor. Räkningarna genomförs vid tre tillfällen per år i mars, april och juni och går längs farbara vägar. En rutt består av 20 punkter och från varje punkt räknar man alla hörda och sedda individer av fåglar (utvalda arter) och större däggdjur, samt antalet hörda arter av lekande grodor och paddor under fem minuter. Sedda däggdjur räknas också från transportsträckorna mellan punkterna och själva transporten sker med bil.

Genom åren har över 200 olika nattrutter inventerats i landet och i genomsnitt  har ungefär 130 rutter per år inventerats så här långt. De senaste åren har antalet rutter legat ganska konstant kring 150 per år. Vi är mycket glada för den stora entusiasm som många inventerare visar inför nattrutterna varje år, men har samtidigt ambitionen att ännu fler personer ska bli inblandade och att det därmed kan inventeras ännu fler nattrutter i vårt avlånga land. En titt på bokningskartan här intill visar med all önskvärd tydlighet att det finns stora delar av landet där utrymmet för nya rutter är stort. Götaland samt de norra två tredjedelarna av landet har många tomma områden utan nattrutter.

Varför inte starta en nattrutt i just dina egna hemmamarker? Ni kan gärna vara flera personer som delar på en rutt, så känns det kanske inte så betungande. Eller också blir nattrutten en mer social sak ifall ni gör rutten tillsammans, även om det vid varje enskilt tillfälle endast är en person som ska stå för själva räknandet. Närmare instruktioner om nattrutterna hittar du här och har du frågor kontaktar du oss på fageltaxering@biol.lu.se

Varmt välkommen som nattruttsinventrare!