Du är här

Bokningsläget standardrutterna

torsdag, maj 2, 2019

Som vanligt vid denna tid på året är aktiviteten hög såväl i fält som på kontoret här i Lund. I april har en stor mängd nattrutter inventerats rutt om i landet, samtidigt som bokningen av standardrutterna inför maj-juni pågått för fullt. I skrivande stund är 326 rutter bokade, i huvudsak då i södra halvan av landet. I nästa vecka skickas mer detaljerade instruktioner ut till de som bokat rutter. Några enstaka rutter finns kvar att boka i södra halvan av landet, kolla gärna efter vita prickar på kartan här. För norra halvan av landet, dit vi skickar många personer söderifrån, kommer arbetet intensifieras nästa vecka och framåt.

Är du intresserad av att inventera en eller flera standardrutter så hör av dig. Annars går det alldeles utmärkt att starta en sommarpunktrutt eller en sjöfågelrutt, för att på sätt medverka till de systematiska undersökningar med vars hjälp vi följer hur det går för Sveriges fåglar. Det finns plats för många fler att vara med.