Du är här

Testa hur duktig du är

En del intresserade undrar om de är duktiga nog att genomföra en inventering. Det är omöjligt att svara enkelt på den frågan, men här är några saker att tänka på:

Det är viktigt att kunna fåglarnas läten, eftersom de flesta fåglar som registreras under en inventering bestämmer man på lätet. Viktigast är naturligtvis att känna till lätena på de fåglar som regelbundet förekommer där du inventerar.

Man behöver inte känna till alla pip, har man tillräcklig baskunskap kan man för enstaka fåglar ta reda på i efterhand vad det var för fågel man hörde.

En handkikare räcker som hjälpmedel för att bestämma de fåglar du faktiskt ser. 

Störst krav ställer vi på dem som inventerar standardrutter. Där skall dina data kunna jämföras med dem från andra inventerare. Kraven är lite mindre på dem som gör punktrutter, eftersom man där först och främst jämförs med sig själv. 

Behöver du träna läten finns det en mycket användbar hemsida för de flesta av världens fåglar.

Det finns också en fantastiskt fin norsk hemsida (BirdID, se marginalen) där du kan träna och testa dig själv, både på utseenden och läten. Gör så här:

Klicka in dig på hemsidan (praktejdern). Välj den svenska flaggan längst ner så får du (nästan) allt på svenska. Välj Övningstester i menyn till vänster.

  

 

 

 

 

 

 

Välj sedan någon av de tre översta "knapparna" (bilden till vänster) och ställ därefter in inställningarna så som de visas i det högra fönstret här ovan. Gör testen! Klarar du att ta minst 70% av poängen är du rimligen duktig nog att vara med och du skulle dessutom klara den examen som du kan ta vid Högskolan i Trondheim! (Läs mer på BirdID-hemsidan)