Du är här

Rättningar i årsrapporterna

2013

I den tryckta versionen av årsrapporten för 2013 är ett årtal fel i hänvisningen till hur man citerar rapporten. Tryckår skall vara 2014 och inte 2013. Felet är korrigerat i den nedladdningsbara rapporten.

2012

I den tryckta versionen av årsrapporten för 2012 saknar Figur 5 värden för 2012. Den korrekta figuren finns i den nedladdningsbara rapporten och på hemsidan.

I appendix 1 är också, för några inventerare, informationen fel i de två kolumnerna längst till höger. Eftersom inventerarna inte namnges har vi inte korrigerat detta i rapporten på hemsidan.

2006

I den tryckta versionen av årsrapporten för 2006 finns ett fel värt att påpeka och åtgärda. På sidan 29 har en del information för nordlig lövsångare och sydlig gransångare olyckligtvis bytt plats:

Längst till höger i tabellen skall textsnutten:     "9.7*** Gransångare (S)"

byta plats med textsnutten:                          "0.9       Lövsångare (N)"

Detta är korrigerat i den nedladdningsbara rapporten.