Du är här

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.fageltaxering.lu.se

Denna webbplats drivs av forskare vid Lunds universitet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.fageltaxering.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vissa dokument som omfattas av lagen är inte helt tillgängliga. Vi arbetar med att

Hur vi testat webbplatsen

Genom stickprov och självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes den 27 september 2020.

Senast uppdaterad

Senaste utvärderingen gjordes 27 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 september 2020.