Du är här

Nattrutter

​Metodmässigt är nattrutten en hybrid mellan standardrutterna och punktrutterna. Landet är uppdelat i 25 km x 25 km rutor och längs vägarna i varje sådan ruta läggs 20 punkter med minst 2 km mellanrum fågelvägen. På varje punkt räknar man alla fåglar (och däggdjur) som hörs och ses under exakt fem minuter. En nattrutt måste bokas i förväg genom oss. Rutten inventeras tre gånger - i mars, april och juni.Du kan se rutternas bokningsstatus till höger.

Vad behöver man kunna för att göra en nattrutt? Bil är ett måste och självklart bör du ha goda fågelkunskaper. På natten hör man ofta läten man inte är van vid från den "vanliga" fågel-skådningen på dagtid. Testa dina fågelkunskaper här till höger eller lyssna på fler fågelljud här.

 

 

Flera länsstyrelser är med och stödjer arbetet med nattrutterna.