Du är här

Nattrutter

En nästan full måne mot en svart natthimmel. Foto.​Metodmässigt är nattrutten en hybrid mellan standardrutterna och punktrutterna. Landet är uppdelat i 25 km x 25 km stora rutor och längs vägarna i varje sådan ruta läggs 20 punkter med minst 2 km mellanrum fågelvägen. På varje punkt räknar man alla fåglar och större däggdjur som hörs och ses under exakt fem minuter. Förekomst av på punkterna hörda groddjur bokförs också. En nattrutt måste bokas i förväg genom oss. Rutten inventeras tre gånger - i mars, april och juni. Du kan se rutternas bokningsstatus till höger.

En pärluggla sitter på en kvist och spanar. Foto.Vad behöver man kunna för att göra en nattrutt? Bil är ett måste och självklart bör du ha goda fågelkunskaper. På natten hör man ofta läten man inte är van vid från den "vanliga" fågelskådningen på dagtid. Testa dina fågelkunskaper här till höger ("Hur duktig är du?") eller lyssna och lär läten från ​fåglar här och från groddjur här eller här.

 

 

Flera länsstyrelser är med och stödjer arbetet med nattrutterna.